Docenten

Onderzoek met uw leerlingen het Havengebied van Amsterdam en breng een bezoek aan SHIP!

Lesmateriaal voor LOB 2 vmbo/ 3 Havo/ vwo

Dit deel van de website van SHIP is ontwikkeld voor leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs, met als doel hen kennis te laten maken met de diversiteit aan werk en mogelijke werkgevers in het havengebied van Amsterdam. Dit lesmateriaal gekoppeld aan een bezoek aan het Sluis Haven Informatiepunt (SHIP), geeft de leerlingen een breed beeld van de diversiteit in het Havengebied van Amsterdam.

De onderdelen op deze website:

  • Digitale kaart met onderzoeksopdrachten
  • Interessetest, een koppeling van de interesses van de leerlingen aan beroepen in de haven
  • Web app, quiz die bezoek aan het informatiecentrum (SHIP) ondersteunt.

Leerlingen kunnen de kaart individueel onderzoeken. De uitkomsten van de opdrachten en de interessetest kunnen ze aan hun portfolio toevoegen. Daarna kunt u met de leerlingen een bezoek brengen aan ons informatiecentrum op ship-info.nl vindt u alle informatie daarover.

Toelichting per onderdeel:

Ontdek het havengebied van Amsterdam (Kaart + opdrachten)

Via de digitale kaart kunnen de leerlingen kennismaken met de werkzaamheden en de activiteiten van het haven gebied. Door op de kaart te klikken leren ze welke werkzaamheden er zijn en welke mensen er in het gebied werken. Om de leerlingen wat gerichter door de kaart te laten gaan kunnen ze het opdrachtenblad (vmbo PDF / havo/vwo PDF) gebruiken.

Interessetest

Bij de interesse test vullen leerlingen in waar wat hun betreft werk aan zou moeten voldoen (binnen/buiten, met mensen, creatief etc.). De feedback van de test brengt beroepen in beeld uit het havenbedrijf die aansluiten bij de gekozen kenmerken.

Bezoek aan SHIP met web app

In het informatiecentrum kunnen de leerlingen alles leren over het gebied rond de sluis, de bouwwerkzaamheden rond de sluis én er is voor de module LOB een app ontwikkeld die de leerlingen op hun telefoon kunnen doen in het centrum. Ze worden ook hier langs de verschillende beroepen geleid en uitgenodigd daar een vraag over te beantwoorden en het beroep een waardering te geven.
De leerlingen gaan in het centrum naar ship-leren.nl. Ze kiezen hun niveau. En dan kiezen ze voor webapp. Ze vullen éénmalig naam en mailadres in (blijft niet bewaard). Via de app doen de leerlingen een speurtocht langs beroepen in het centrum, afgestemd op hun niveau. Ze kunnen ook aangeven of de beroepen hen aanspreken.

Na afloop ontvangen de leerlingen een mail met de resultaten die ze in hun portfolio kunnen verwerken.